First performance of “İnsansız Dağlık Şehirler Üzerinde Yankılanan Şarkılar” and second performance of “Geçmişe doğru, ağırlaşarak” (Towards the past, slowing down" 

By “Kanun & Piano Duo” Esra Berkman & Lilian Tonella Tüzün.

By “Anadolu Çağdaş Müzik Topluluğu”

Conductor: Murat Göktaş 
First Violin: Neslihan Aslan 
Second Violin: Verda Saygıdeğer İlerde 
Viola: Volkan İnci 
Violoncello: Nur Ayday 
Piano: Aysel Gökçe Çağlar 
Percussion: İrem Dekeli Akyüz 
Bassoon: Mustafa Kemal Saydam 
Duduk: Cem Ekmen 

08.12.2022, 20:00 @ Anadolu Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, Eskişehir